Хямекоски, Жд мост через реку Янисйоки

Хямекоски, Жд мост через реку Янисйоки

Хямекоски, Жд мост через реку Янисйоки